Tài khoản

user_avatar
Anh Pham   

Con 3 tháng.

10 ngày

Có mẹ nào sinh thường sinh xong đi vệ sinh đau ở hậu môn không ạ