Tài khoản

user_avatar
Phim Mới   

Con 4 tháng.

04/2022

Có mẹ nào thai báo ít hơn có kinh nguyệt chút không, e quan hệ đc 6 ngày thì ra máu nhưng số lượng ít hơn có kinh bị khoảng 2 ngày rưỡi
Em lo quá vì mới đẻ mổ 3 tháng, qhe hôm sau có uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi
Mn đừng bơ e, e đang hội hận quá vì chủ quan tưởng cho con bú thì kinh chưa về