Tài khoản

user_avatar
Tran Ngọc Ha   

Mang thai 28 tuần.

03/2021

Có mom nào bị khó thở ko ạ. E bầu đc 29 tuần mà hãy bị khó thở khi nằm. Có cách nào khắc phục ko ạ