Tài khoản

user_avatar
Huỳnh thị mỹ dung   

Mang thai 15 tuần.

10/2021

Có mom nào giống mình không 12tuân sàng lọc thi bảo bé trai đến 13tuân 5ngay siêu âm thì bảo bé gái vậy là trai hay gái. Mình thành tâm mong là bé gái