Tài khoản

user_avatar
Hoài   

Mang thai 34 tuần.

12 ngày

Có mom nào tiêm vacxin covid k ạ nơi e chuẩn bị tiêm mà sợ quá k dám tiêm mom nào cho e ý kiến e pit vs ạ