Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Con 5 tháng.

04/2022

Có moms nào con bị khò khè , nhiều đờm không ạ. Bé nhà e sinh mổ được 4 tháng rồi. Nay con khò khè nhiều quá ạ