Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Mang thai 20 tuần.

12/2020

Có thể sử dụng cho mẹ bầu k ạ. Và có ảnh hưởng đến thai nhi k ạ