Tài khoản

user_avatar
vani   

Con 2 tuổi 6 tháng.

5 ngày

Con 5 ngày tuổi và 2 tủi rưỡi .có đc gọi là dậy thì thành công không cả nhà