Tài khoản

user_avatar
Quy Hồ   

Tham gia từ tháng 06/2018 .

07/2019

Con bị đau

Khổ quá các mom ơi, con mới 6 tháng mà đau khang, mẹ nào có con bị lỵ amip (hay con gọi bệnh lỵ vi khuẩn không)làm thế nào để điều trị hết, đi ngoài suốt, mình có đi bác sĩ rui mà không khỏi, ai chữa khỏi chỉ mình với....,,...............................................