Tài khoản

user_avatar
Ngoc Kim   

Mang thai 39 tuần.

10/2021

Con là Trâu cái ạ , ra sớm với mẹ tận 11 ngày . Con chào đời lúc 18:55 phút ngày 20-10 mà dự sinh con là 31-10 . Mẹ có đau bụng nhiều hơn lúc 18:20 ,35p sau em chào đời bằng cách sinh thường sau 3 hơi rặn của mẹ . Bác sĩ khen mẹ rất giỏi và hợp tác dù chỉ mới sinh con so thôi. Nhã vía sinh thường và nhanh cho các mom ạ

Xem thêm bình luận