Tài khoản

user_avatar
Đang Tạ   

Con 8 tháng.

04/2019

Con mình 7 tháng 17 ngày! Mọc 4 răng rồi, ko chịu u sữa ngoài các m ạ! Chia sẻ cún năm 2018 đi các mẹ Đã được sửa