Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Thị Hòa   

Con 2 tuổi 9 tháng.

07/2021

Con mình tháng 11 này là đc 3t r. Mà vẫn chưa nói thành thạo giao tiếp j, hic vệ sinh cũng chưa chủ.động.được, lại chơi kiểu.vui quá là xô đẩy nhau. Mình rầu hết sức, có con mom.nao cũng cảnh mình k