Tài khoản

user_avatar
Bàn Thảo   

Tham gia từ tháng 02/2019 .

04/2019

DỌN "NHÀ" CHO CON

"Ốm nghén" là từ dùng k chính xác vì "Nghén" k phải là "ốm", k phải là một loại bệnh!


Detox - ăn nhiều thực vật để thanh lọc,  tiếp nhận đủ phytonutrients (thực vật chất) thức ăn thực vật (chứ k phải thuốc hay tfcn) cơ thể trc khi có bầu sẽ giảm hẳn nghén nhe.


Bạn nào biết tiếng Anh có thể google các từ khoá trên để đọc thêm, bên phương tây đang có trào lưu này.  Nghén (morning sickness) đc cho là giai đoạn detox tự nhiên mà cơ thể mẹ cần để thanh lọc trc khi nhau bám - k hề sợ thiếu chất nếu quý 1 chỉ nghén hay hầu như k ăn đc gì, vì quý 1 thai kỳ mới là chuẩn bị để phôi bám thôi, phôi chưa thật sự nhận dinh dưỡng như ở giai đoạn đã có dây nhau.  


Cơ thể thông minh, lập trình Tạo Hoá đang làm điều tốt cho mình, mà k hiểu thì cứ nghĩ cơ thể phản bội mình, "sao lúc có bầu cần thêm chất mà ăn ói ra hết?" hoang mang lo lắng thay vì biết ơn một quy trình "thanh lọc bắt buộc" nếu cơ thể chưa đủ "sạch"!  Cơ thể của mình nay thành "nhà" cho con, phải sạch mới phát triển tốt đc chứ!


Nên nếu cơ thể đã thanh lọc trc khi mang thai, thì các hiện tượng nghén ở quý 1 thai kỳ sẽ giảm hẳn hoặc k có!


Gần đây khi đọc về pp detox trc khi mang thai, chị mới hiểu sao chị k hề nghén!