Tài khoản

user_avatar
Mẹ Cu Bin   

Con 2 tuổi 9 tháng.

10/2021

Đã kết thúc thai kì 38w6d sinh thường chuyển dạ nhanh. Em trâu đực 3.5kg ra đời lúc 0h15p ngày 15/10 10/09 al nhã vía sinh thường cho các mom nhé

Xem thêm bình luận