Tài khoản

user_avatar
Phấn Hồng   

Con 5 tháng.

6 ngày

Dành cho các mẹ mong chim non Đã được sửa

Mình 12t siêu âm bé khép chân, BS nghi gái. Nhưng mình linh cảm K đúng. 13t nhìn rõ chim nè. Và đây là bé đấy, bé dc gần 5 tháng rồi. Chúc các mom may mắn giống mình
Xem thêm bình luận