Tài khoản

user_avatar
Baby girl   

Mang thai 28 tuần.

22 ngày

Đến lượt các em Chuột tháng 10 rồi. Nôn đến Noel để gặp em Chuột của mình quá. Mỗi ngày cảm nhận từng cái đạp, cái trường của con là hạnh phúc vô tận. Đau nhức, mệt mỏi có đủ, nhưng hạnh phúc. Chuột con hôm khám lúc 27w5 được 1076gr. Chỉ mong đến lúc đẻ con đủ chuẩn là được rồi.
Có ai như mình không, ban đầu 37kg, đi làm bị sụt còn 32kg ( thật nản). Bầu đến nay 28w2 được 42kg. Mình cố ăn uống để dinh dưỡng có thể vào cả mẹ cả con để mình có thể sinh nổi. Người mình nhỏ, toàn da với xương nên bầu cái bụng dù no hay đói cũng căng cứng ngắt Đã được sửa