Tài khoản

user_avatar
Quỳnh Hoa   

Mang thai 37 tuần.

07/2021

Dự kiến sinh 17/8 nà 0h30p 31/7 bé đã ra chơi với bme rồi. Trâu đực 3kg4. Mọi người ủn mông cho con hay ăn chóng lớn với ạ

Xem thêm bình luận