Tài khoản

user_avatar
Anh Thư Lưu   

Mang thai 19 tuần.

07/2021

E bị rạn da
Mới tuần 19 mà ngứa lắm a
K biết dùng này có khỏi rạn da
Và k bị ngứa nữa k a

E bị rạn da Mới tuần 19 mà ngứa lắm a K biết dùng này có khỏi rạn da Và k bị ngứa nữa k a