Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Mang thai 38 tuần.

15 ngày

E có đứa thứ 2 38t 6 ngày mà e cứ đau âm ỉ đc 10 ngày rồi hn thấy ra huyết trắng có phải e sắp đẻ k các mon. Mon nào mát miệng chúc e đẻ thường dễ đẻ vs lại đẻ đc hồ đực vs ạ