Tài khoản

user_avatar
Trinh Thị   

Mang thai 27 tuần.

01/2019

E đang bầu 27 tuần . Tối hôm e ngủ mơ thấy ck e đi trai gái .Mà đi với đứa nhỏ hơn s tuổi còn đi học. Ng đó đang mang thai con trai của ng khác nhưng ck e cũng đi với ng đó . Gia đinh ck thì k.Nói j .E tức e khóc quá troi quá đất. Hic