Tài khoản

user_avatar
Quý Hoang   

Mang thai 26 tuần.

09/2021

E đi khám lúc 22 tuần . E cứ bị ngứa ra chất nhầy ở vùng kín đi khám bs bảo bị nấm âm đạo bác cho thuốc về đặt 15 ngày trong tg đặt thuốc thì k còn ngứa nữa nhưng hết thuốc thì bị lại . Nay 26 tuần đi khám bs vẫn cho thuốc về đặt e xin ở lại viện để điều trị mà k đc ở lại . Có ai bị như e mà có cách gì để khỏi hẳn k

E đi khám lúc 22 tuần . E cứ bị ngứa ra chất nhầy ở vùng kín đi khám bs bảo bị nấm âm đạo bác cho thuốc về đặt 15 ngày trong tg đặt thuốc thì k còn ngứa nữa nhưng hết thuốc thì bị lại . Nay 26 tuần đi khám bs vẫn cho thuốc về đặt e xin ở lại viện để điều trị mà k đc ở lại . Có ai bị như e mà có cách gì để khỏi hẳn k