Tài khoản

E dk 14w . E mới mua lọ này. Nhưng e đang uống procare diamond có hàm lượng dha là 215mg. V e muốn uống thêm lọ này có dk k và liều lượnng như thế nào ạ