Tài khoản

user_avatar
Duyên Mớm   

Mang thai 20 tuần.

04/2019

E được 21 tuần bé được 405gram...
Tim 150lân/phút được không mấy mom