Tài khoản

user_avatar
Huỳnh Nguyệt   

Mang thai 31 tuần.

12 ngày

E đuoc 32 tuần tự nhiên hôm qua giờ bị tiêu chảy các mon co cach nào guip e voi lo con bị ảnh huong qua