Tài khoản

user_avatar
Phạm Hồng   

Mang thai 34 tuần.

09/2021

E mang thai 35w. Đi khám thì bsi nói dư ối nên sẽ dễ vỡ. Đúng ra mổ chủ động tập 2 ngày 18.10 nhưng lần này bé dư kg và ối nhìu quá. M nào có kinh nghiệm giúp e với ạ