Tài khoản

user_avatar
Thúy Hà   

Con 10 tháng.

12/2019

E thật sự rất lo.Con e 10thang roi . Bé bị vợt muỗi giật. E lo qa . Đi khám mà bsi chang khám j cả. Noi bị giật giờ bình thg v là k s rồi . Nhưng e rất lo a. E sợ dòng điện vào cơ thể bé ảnh hưởng tới bé. E muốn khám tổng quát mà bsi k cho. Co mom nao bit vào chia se giùm e với. E cam ơn ak