Tài khoản

user_avatar
Hong Phuong   

Mang thai 39 tuần.

09/2021

E vượt cạn thành công doi các mom a kết thúc 39w 1n chuyển dạ nhanh 3h15 bắt đầu đi lên vien khám xong thủ tục 6h lên bàn đe 6h20 là e da với me doi e 3.7kg đe thường mẹ ko bị khâu mũi nào mẹ khỏe con khỏe

Xem thêm bình luận