Tài khoản

user_avatar
Hòa Vũ   

Tham gia từ tháng 06/2018 .

02/2019

E xjn các m chỉ dùm e với . E mới nhập viện chieu nay. Toi ngay ds rồi.
E mở 2 phân nhập viện rồi. Đêm qua bé gò đau cả đêm nay cung z. Rỉ ối 3 lần và bung nút nhầy rồi. Nhưng vẫn đau lâm râm thúc thốn lắm. Rồi gò . Giờ e phải làm sao để sjnh nhanh ạ. Bé gò liên tục nên nhịp tim cũng tăng theo các m ạ. Cứu e câc m ơi. E đa tạ đa tạ