Tài khoản

user_avatar
Be SuSu   

Mang thai 37 tuần.

14 ngày

Em 38w rồi cả nãy giờ cứ 10p đau bụng gò cứng 1 lần, chân bủn rủn kb có lm sao k nữa, hồi trưa vừa đi siêu âm bs nói vẫn bình thường