Tài khoản

user_avatar
hạ vy   

Tham gia từ tháng 01/2022 .

01/2022

Em chào mọi người, Em có câu hỏi như sau. Em và bạn nam qh với nhau nhưng dùng bao và mỗi lần qh xong bọn e đều xem lại xem có bị thủng k. Hôm nay là e bị chậm 6 ngày rồi . bình thường chu kì của em rất ổn định 30 ngày là có. Cách đây 6 hôm thì nó có ra máu kèm dịch nhầy màu đỏ hơi nhạt, ra ít chỉ khoảng 2 cái bvs hằng ngày thôi em và tu hoom do tới hôm nay thì không ra nữa. Em lo quá, em không dám dùng que thử @@