Tài khoản

user_avatar
Mẹ bin   

Mang thai 37 tuần.

12/2018

Em dc 37w , từ đây đến lúc sinh coa cần phải đi khám và siêu âm thường xuyên ko ạ