Tài khoản

user_avatar
Lê Như   

Mang thai 18 tuần.

05/2020

Em được 18w mà chưa thấy con gò độn 1 cục bên bụng như các m khác nói, lâu lâu chỉ cảm dc con máy nhè nhè bụng rim rim. Có m nào như em ko ạ
Ko bik các m mấy tuần mới dc thấy con gò đầu tiên