Tài khoản

user_avatar
Hiền Vũ   

Tham gia từ tháng 07/2021 .

09/2021

Em mang bầu hơn 6 tuần, hôm qua sau quan hệ có thấy ra ít dịch màu nâu đông, chỉ ít thôi giống lúc sắp hết hành kinh, và thấy đau rát âm đạo. Vậy không biết là có ảnh hưởng đến thai không ạ