Tài khoản

user_avatar
Nấm lùn   

Tham gia từ tháng 12/2018 .

02/2019

Em mới biết mình có bầu, 2 hôm nay e đau dạ dày quá ạ, làm sao để giảm đau các mom chia sẻ cho e với ạ