Tài khoản

user_avatar
Huỳnh Thị Lan Anh   

Mang thai 28 tuần.

10 ngày

Em thai tuần 28 rồi . Mà bé em dạo này máy ít lắm có máy thì cũng nhẹ nữa . Không biết có sao không ạ :(