Tài khoản

user_avatar
Đặng xiêm   

Mang thai 37 tuần.

02/2020

Em vượt cạn thành công rồi các mom nhé, dks 26/2 đẻ 11/2.đẻ thường bé trai 3kg6.đau 5h đến 7h đẻ ạ, hãi luôn các mom ơi

Xem thêm bình luận