Tài khoản

user_avatar
Ly Ly   

Mang thai 39 tuần.

10 ngày

Gấu ? của mẹ 38w là chui za zòi . Dk cái mẹ k đau gì cả mãi có cơn zồn thì đau mất hơn 30” là đẻ e

Xem thêm bình luận