Tài khoản

user_avatar
Ẩn danh

Mang thai 8 tuần.

02/2016

Giải thích từ viết tắt trong phiếu siêu âm với ạ?

Cho em hỏi GS là gì? CRL là gì? Em cảm ơn ạ.