Tài khoản

user_avatar
Hoa Nguyễn   

Con 1 tuổi 3 tháng.

08/2019

Giúp e với. E sinh bé song e bị khô hạn các m ạ. Nên e chẳng ham muốn chuyện đó nữa, m nào có cách giải quyết chỉ e với. Con giờ hơn 1tuoi r ạ Đã được sửa