Tài khoản

user_avatar
Bé Lụa   

Mang thai 4 tuần.

05/2022

Giúp em với câu chuyện mang thai

Mấy mom có kinh nghiệm cho e tí chia sẽ em trễ 15 ngày đi siêu âm bảo thai sớm. Có túi echo dạng túi thai d=6mm . Lại bảo e thai yếu nữa trong khi e rất khỏe. Như thế là có là ổn không ạ?