Tài khoản

user_avatar
08/2022

Giup em với mn ơi, bé thứ 2 rùi mà chuyên cân nặng của con cũng đưa mình vào khung hoản tinh thân ghe gớm

Con đã 8 thag mà có 7 kí ruoi thoi, em ít bú , lần đc 60 80ml sua ct meji ,ăn 3 cử đc lần 50ml Nản kinh khung ,, mình cần bs j them cho con phát triên cân nag chiu cao đat các mẹ oi