Tài khoản

user_avatar
Huế Phạm   

Mang thai 20 tuần.

08/2019

Góc mê tín!!!
Co ai thích đi xem bói k? Có ai từng bị thầy phán là số hai đời ck hay ck có bồ nhí chưa?
Biết nếu là số phận thì cái j đến sẽ phải đến, nhưng làm sao để gạt bỏ những suy nghĩ lăn tăn về tương lai đó khỏi đầu nhỉ..
Co khi nào thầy tử vi nói thế mà k phải thế k nhỉ