Tài khoản

user_avatar
Huỳnh Hoa   

Con 2 tháng.

09/2019

Heo con nhà e được gần 2thg rồi nhưng từ lúc bé ra tháng đến giờ bé thường xuyên bị bón 3-4 ngày bé mới ị nhìn bé khóc thét mà thấy tội Co mom nào có Kinh nghiệm chia sẻ cho e với