Tài khoản

user_avatar
My Em   

Mang thai 33 tuần.

10/2021

Hôm nay đi thăm em bác sĩ bảo dây rốn quấn cổ 1 vòng nên mẹ hơi sợ , nhưng bác bảo không sao do tập đầu em mổ nên giờ rán giữ gìn sức khỏe rồi 6 tuần nữa lên bàn mổ ... 33tuan 1ngay rồi cu bom được 2450g