Tài khoản

user_avatar
Huỳnh Mi   

Mang thai 34 tuần.

05/2022

Hom trước co thấy mom kia chia sẻ chô mua lót bầu o, thay cac mom khen quá trời.do minh mới bâu5 tuần nen lưu lịa.nay 14 tuân roi mới đạt mua đúng như lời đồn.vải mịn va mát nua.thích gi đâu ak