Tài khoản

user_avatar
Nhàn Phan   

Mang thai 8 tuần.

02/2023

Hơn 4Năm rồi mới trở lại với Bibabo do k tìm thấy app. Chào các mom ạ
Bầu tập 2 sau hơn 5năm, thả 3tháng vừa dính, vẫn còn bỡ ngỡ như lần đầu ạ.
Nhả vía cho các mom mong con tháng này 2vạch đỏ chót bỏ bụng ạ