Tài khoản

Hum qua vừa đặt nay đã nhận được hàng rùi bbb giao hàng nhanh chóng quá, hàng thì đóng gói rất cẩn thận , mua hàng của bbb mình luôn yên tâm và tin tưởng , sẽ ủng hộ bbb lâu dài Đã được sửa