Tài khoản

user_avatar
Gạch Nối Trái Tim   

Mang thai 30 tuần.

08/2019

Ỉn của mình đang được 31tuan 1ngay nhưng chân xuống máu nhiều. Cảm thấy rất khó chịu. có m nào biết cách giảm tình trạng này ko