Tài khoản

user_avatar
Ân Thương   

Tham gia từ tháng 03/2020 .

10/2020

Kết thúc hành trình 40w4d. Sáng 4h đau bụng, ra huyết tươi. 5h nhập viện làm thủ tục xong đi lòng vòng ăn sáng đến 9h15' vỡ ối, 9h30 lên bàn sinh mở 8 phân, mẹ rặn 3 hơi 9h40' được ôm e trên tay. Chúc mấy m chuyển dạ nhanh và sinh nhanh như e. (Mẹ lùn 1m48 sinh e 3.1kg) Đã được sửa

Xem thêm bình luận