Tài khoản

user_avatar
Linh Nguyên   

Mang thai 38 tuần.

12/2021

Kết thúc thai kì 37 tuần 5 ngày. Trâu cái của mẹ đã ra đời bình an nặng 3kg2. Sanh mổ tập 3